مقایسه قیمت پنل پیامکی ما با رقبا

پنل های پایه پیامکی در مقابل رقبا

در پلن های پایه پیامکی؛ ما در پیامکتو ارزان ترین پنل پیامکی را در ایران داریم. در جدول زیر میتوانید آخرین قیمت ها را ببینید، بروزرسانی جدول در مهر ۱۴۰۲ انجام شده است.

نام پنلقیمت پلن پایههزینه هر پیامک پایه
پیامکتو ۴۵,۰۰۰ تومان مادام العمر۸۵٫۵ تومان (برای خرید کلیک کنید)
ملی پیامک۴۹,۰۰۰ تومان دائمی۱۳۳ تومان
sms.irتا ۴۰۰ هزارتومان شارژ۱۱۹ تومان
فرازSMS59,000 تومان دائمی۱۰۸ تومان
رایگان اس ام استا ۵۰۰ هزارتومان شارژ۹۹ تومان
مکس اس ام اس۷۹,۰۰۰ تومان دائمی۹۰ تومان
پیام رسان۴۹,۰۰۰ تومان دائمی۱۳۰ تومان
کاوه نگار۳۰۰,۰۰۰ تومان سالانهحدود ۱۰۰ تومان ( قیمت گذاری شناور)
فراپیامک۴۹,۰۰۰ تومان دائمیحدود ۱۱۵-۱۲۲ تومان
۰۰۹۸smsتا ۳۶۰ هزارتومان شارژ۱۲۰ تومان
مدیانا۴۹,۰۰۰ تومان۱۱۰ تومان
نیک اس ام اس۹۸,۰۰۰ تومان سه ماهه +۱۰۰ هزار تومان خرید شارژ۱۲۰ تومان
نیاز پرداز۵۹,۰۰۰ تومان۹۴ تومان

هزینه پیامک در گرانترین پنل

در جدول زیر مقایسه آخرین قیمت قابل ارائه توسط پنل ها در مقایسه با پیامکتو نمایش داده شده است. باز هم پیامکتو ارزان ترین تعرفه را در ایران دارد.

نام پنلقیمت پلن پایههزینه هر پیامک پایه
پیامکتو۴۹۵,۰۰۰ تومان مادام العمر۶۶٫۵ تومان (برای خرید کلیک کنید)
ملی پیامکگرانترین پلن موجود۸۵ -۹۵ تومان
sms.irتا ۵۰ میلیون تومان شارژ۶۸ تومان
فرازSMS590,000 تومان۷۵ تومان
رایگان اس ام استا ۳۰ میلیون شارژ۷۵ تومان
مکس اس ام اس۵۴۹,۰۰۰ تومان۶۷ تومان
پیامرسان۸۹۹,۰۰۰ تومان۷۶-۸۶ تومان
کاوه نگار۶۰۰,۰۰۰ تومانحدود ۱۰۰ تومان (قیمت شناور)
فراپیامک۵۹۹,۰۰۰ تومان۸۵-۹۲ تومان
۰۰۹۸smsتا ۱۵۰ میلیون تومان شارژ۷۸ تومان
مدیاناگرانترین پنل موجود سایت*۹۵ تومان
نیک اس ام اسگران ترین پنل سایت + خرید ۲۰ میلیون شارژ۷۵ تومان
نیاز پردازگران ترین پنل سایت۸۰ تومان
(*گران ترین پنل سایت به معنای این است که پنل قوی تری از این پنل در سایت مورد نظر موجود نیست برای رقابت)